Musik
Vår hymn, o Herre hör
föregående nästa

165

Vår hymn, o Herre hör

Innerligt

1. Vår hymn, O Herre hör,

ur tacksamt bröst den går!

Hjälp oss dig tjäna, hjälp oss gå

den väg, som till dig når.

2. O, hjälp oss att förstå

ditt evigt sanna ord.

Ledsaga med din Andes ljus

vår vandring här på jord.

Text och musik: Frank W. Asper, 1892–1973. ©1948 IRI

Psaltaren 86:6, 11