Musik
Mer helighet giv mig
föregående nästa

77

Mer helighet giv mig

Bedjande

1. Mer helighet giv mig, mer mildhet, o Gud,

mer sorg över synden, mer håg till ditt bud,

mer vilja att tjäna och ej söka lön,

mer trohet och kärlek, mer kraft i min bön!

2. Mer tacksamhet giv mig, mer saktmodigt sinn’,

mer längtan att söka din ära ej min,

mer känsla med Jesus, mer fröjd av hans tröst,

mer kraft till att lida, mer frid vid hans bröst!

3. Mer renhet, o giv mig, mer salighetshopp,

mer frihet från världen, mer längtan dit opp,

mer nyttig ock gör mig, på frukter mer rik,

mer mogen för himlen, mer, Jesus, dig lik!

Text och musik: Philip Paul Bliss, 1838–1876

3 Nephi 12:48

3 Nephi 27:27