Musik
Tack för de goda människor
föregående nästa

204

Tack för de goda människor

Tankfullt

1. Tack för de goda människor

som visar kärlek innerlig.

Fader, du vet vår själs behov,

sänder oss vänner på vår stig.

2. Rikare gåva finns väl ej

än vänner som på Kristus tror,

vänner som går i Jesu spår

vänner som skänker kärlek stor.

3. När dessa vänner lämnar oss,

så finns alltjämt i hjärtat kvar

ljusaste minnen, hopp och tro.

Din hand i allt blir uppenbar.

4. Tack för de goda människor

som återspeglar himlens ljus.

Vi vill med dem i trofasthet

vandra på vägen till ditt hus.

Text: Karen Lynn Davidson, 1943–2019. © 1985 IRI

Musik: A. Laurence Lyon, 1934–2006. © 1985 IRI

Ordspråksboken 17:17

Ordspråksboken 4:18

Läran och förbunden 42:45–46