Musik
När Herrens nattvard nu vi tar
föregående nästa

110

När Herrens nattvard nu vi tar

Innerligt

1. När Herrens nattvard nu vi tar,

i Jesu namn vi samlats har.

Må vi med rena hjärtan stå,

må våra böner himlen nå.

2. För oss han göt sitt dyra blod,

för oss han korsets kval utstod.

Genom att vandra smärtans stig

från grav och död han frälste mig.

3. O fröjd, att fri från sorg uppstå

och evig glädje ärva få,

med Herren bo för evigt där

i himlens ljusa, rena sfär!

Text: John Nicholson, 1839–1909

Musik: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Läran och förbunden 20:40

Alma 5:19, 21