Musik
Hjälp vår profet så kär
föregående nästa

11

Hjälp vår profet så kär

Bedjande

1. Hjälp vår profet så kär.

Lyft bördan som han bär.

Torka hans tår.

Herre, till honom se,

hjälp oss vår hyllning ge

genom att lyda de

budskap han får.

2. Riket som i din hand

sprids över hav och land

ärar ditt namn.

Ledda av din profet,

som din befallning vet,

med fröjd och tacksamhet

når vi din hamn.

3. Må vi som heliga

alltid stå eniga

enligt ditt bud.

Ståndaktigt strävar vi

i frid och harmoni

för att till slut få bli

som du, o Gud.

Text: Bernard Snow, 1822–1894

Musik: Harry A. Dean, 1892–1987. ©1985 IRI

Läran och förbunden 107:22

3 Nephi 19:23