Musik
Kom, Guds barn, från land och stad
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

28

Kom, Guds barn, från land och stad

Jublande

1. Kom, Guds barn, från land och stad,

stäm nu upp en lovsång glad!

Ära ske vår Konung stor,

sjung du jord och himlars kor!

Snart han kommer till vår jord

att regera med sitt ord.

Människan då fri från strid

leva skall i ro och frid.

2. Vilken fröjd skall oss ej ske,

då vi Frälsaren får se!

Härlighet och makt han bär;

mörkrets furste bunden är.

Då, vid jubelsångers ljud

hälsas han, vår Konung Gud.

Frid och nåd skall råda då,

fruktan skall ej mer oss nå.

3. Klädnad vit var helig bär,

sannings ljus dess renhet är.

Glädjens hymner, tack och pris

nå vår Gud och Fader vis.

Lamm med lejon betar där,

tusen år av frid är här.

Gå, Guds barn, med fröjd åstad,

stäm nu upp en lovsång glad!

Text: James H. Wallis, 1861–1940

Musik: Spansk melodi, arr. av Benjamin Carr, 1768–1831

Läran och förbunden 133:25, 33, 56

Uppenbarelseboken 7:9–17