Musik
En ängel ifrån skyn
föregående nästa

6

En ängel ifrån skyn

Tankfullt / Rörligt

1. En ängel ifrån skyn

den långa tystnad bröt,

steg ned – o sköna syn;

hans glädjebudskap löd:

”Se, i Cumorahs kulle glömd

en helig urkund ligger gömd!

Se, i Cumorahs kulle glömd

en helig urkund ligger gömd!”

2. Förseglad boken var;

den väntat länge då

att bliva uppenbar,

ur stoftet tala få.

I ljus skall komma fram dess ord

om Kristi rike på vår jord.

I ljus skall komma fram dess ord

om Kristi rike på vår jord.

3. Den skrevs av Josefs säd,

som leddes av Guds hand,

den gren av Israels träd

som fann sitt arveland

bortom den stora ocean,

där han dem gav sin frälsningsplan,

bortom den stora ocean,

där han dem gav sin frälsningsplan.

4. Nu Satans tid är kort,

ty kommit har den dag

då mörkret svinner bort

i lydnad för Guds lag.

Ty åter höres Herrens ord

till varje själ uppå vår jord.

Ty åter höres Herrens ord

till varje själ uppå vår jord.

5. O Israel, dig gläd,

se, Sion är ditt hem.

Att bygga dig bered

ett nytt Jerusalem.

Och låt ditt ljus gå ut med frid,

Guds frälsningsplan kring världen sprid!

Ja, låt ditt ljus gå ut med frid,

Guds frälsningsplan kring världen sprid!

Text: Parley P. Pratt, 1807–1857

Musik: John E. Tullidge, 1806–1873

Läran och förbunden 128:20