Musik
I denna ljuva sommartid
föregående nästa

154

I denna ljuva sommartid

Med glädje

1. I denna ljuva sommartid

gå ut, min själ, och gläd dig vid

den store Gudens gåvor!

Se, hur i prydning jorden står,

se, hur för dig och mig hon får

så underbara håvor!

2. Vi skulle jag allena då

i denna tid otacksam gå,

när allt sitt lov dig bringar?

O Gud, som äran hörer till,

med lov till dig jag höja vill

i tron min andes vingar.

3. Ack, är det redan här så skönt,

är det så härligt och så grönt

på denna ringa jorden,

vad skall det då ej vara där,

i härligheten, när jag är

en gång förklarad vorden!

Text: Paul Gerhardt, 1607–1676. Joachim von Düben, 1671–1730. Christoffer O. Angeldorff, 1808–1866.

Musik: Nathan Söderblom, 1866–1931. © AB Nordiska Musikförlaget. Tryckt med tillstånd av Erlingförlagen AB. Kopiering utan copyrightägarens tillstånd förbjuden.

2 Korintierbrevet 3:11

Läran och förbunden 78:19