Musik
Stilla höj din stämmas ljud
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

97

Stilla höj din stämmas ljud

Vördnadsfullt

1. Stilla höj din stämmas ljud

i en helgad hymn till Gud.

Giv tacksamhet i ödmjuk bön

för sabbatens vila skön.

Nu vi minnas vårt förbund,

denna ljuva sabbatsstund.

2. Sköna dag, din frid oss giv.

Må vi söka evigt liv,

den lön som Herrens trogna få,

då de Fadern söka nå.

Låt oss minnas Jesu död,

han som oss att leva bjöd.

3. O hur ljuvt det blir en gång,

samlas uti bön och sång

i Sions land – förlovat land!

Evigheters ljusa tid,

kom med endräkt, nåd och frid!

Kom med endräkt, nåd och frid.

4. Stilla höj din lovsångs ljud,

bön och fasta är Guds bud.

Med glädje lyd hans ord och lag.

Alltid lev till Guds behag,

skön då blir din sabbatsdag.

Skön då blir din sabbatsdag.

Text: William W. Phelps, 1792–1872. Medtagen i kyrkans första psalmbok 1835.

Musik: Thomas C. Griggs, 1845–1903

Läran och förbunden 59:8–12

Jesaja 1:16–18