Musik
I Jesu namn vi samlas här
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

120

I Jesu namn vi samlas här

Tankfullt

1. I Jesu namn vi samlas här

att minnas Frälsaren så kär.

Vi tror på hans försoningsbud,

som för oss till vår Herre Gud.

2. Han från sin Faders tron steg ned

blad oss, för oss, han döden led:

En värld att frälsa, köpa fri,

och Herre över graven bli.

3. Hjälp oss förstå, o Fader god,

försoningsoffrets dyra blod,

den gåva som vi minnes än,

vår Frälsare, vårt liv, vår vän.

4. O, hjälp oss att vi värdigt må

i nåd vårt sakrament undfå,

som minner, Herre vis och god,

om din lekamen och ditt blod.

Text: Eliza R. Snow, 1804–1887

Musik: George Carless, 1839–1932

Helaman 5:9

Mormon 9:29