Musik
Min själ, dig gläd
föregående nästa

203

Min själ, dig gläd

Fridfullt

1. Min själ, dig gläd! Din Gud skall dig bevara.

Med tålamod bär på ditt kors, din sorg.

Han ger dig kraft, han skall ditt liv försvara.

Vad än dig sker, han är din säkra borg.

Min själ, dig gläd! Han är din Gud och Vän

och för dig hem till himlens land igen.

2. Min själ, dig gläd! Din Gud skall tryggt dig visa

din framtids stig, så som han gjort förut.

Vart knä skall böjas och var tunga prisa

och varje fråga skall få svar till slut.

Min själ, dig gläd! Och lyssna till hans ord

som stormen gjorde då han gick på jord.

3. Min själ, dig gläd! Gud skall den tid förkorta

då mörkret rår. Kom till hans öppna famn.

När synd och död och jordisk sorg är borta,

i kärlek stor han viskar ömt ditt namn.

Min själ, dig gläd! Vid himmelrikets grind

han torkar alla tårar från din kind.

Text: Katharina von Schlegel, f. 1697;

Engelsk text: Jane Borthwick, 1813–1897

Musik: Jean Sibelius, 1865–1957. © 1900 Breitkopf & Härtel. Arr. © 1933, by the Presbyterian Board of Christian Education förnyad, 1961; från The Hymnal. Använd med tillstånd av The Westminster/John Knox Press, Philadelphia, PA. Kopiering utan skriftligt tillstånd från copyrightinnehavaren förbjuden.

Psaltaren 37:3–9

Läran och förbunden 101:14–16, 35–38