Musik
O Herre god, din Ande sänd
föregående nästa

118

O Herre god, din Ande sänd

Bedjande

1. O Herre god, din Ande sänd,

i mildhet till oss se.

Din kärlek ej ifrån oss vänd,

i ödmjukhet vi be.

2. Må vi dig städs i minnet ha.

Du kom med öppen famn

och led för oss på Golgata.

O, ära ske ditt namn!

3. Din frälsningsplan låt oss förstå

och tacksamhet oss lär.

För dem som sträva att dig nå

du syndens börda bär!

4. O, hjälp oss leva som du bjöd

i renhet, tro och frid.

Din hjälp och kärlek är vårt stöd

uti all evig tid.

Text: Andrew Dalrymple, f. 1817

Musik: George Careless, 1839–1932

1 Petrusbrevet 2:21, 24

Mosiah 4:12–13