Musik
O du salighetens klippa
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

151

O du salighetens klippa

Med övertygelse

1. O du salighetens klippa,

Jesus, världens Frälsare!

Från din hjord låt mig ej slippa,

världen ditt baner skall se.

[Chorus]

Samlas, kämpar, kring standaret!

Samla kraft och gå framåt!

Folk som uti mörker farit,

ljus skall se på livets stråt.

2. Upp, Guds folk, mot ondskan kämpa,

sanningsljuset segra skall.

Ingen makt Guds ord kan dämpa.

Synden går mot säkert fall.

[Chorus]

Samlas, kämpar, kring standaret!

Samla kraft och gå framåt!

Folk som uti mörker farit,

ljus skall se på livets stråt.

3. Framåt, framåt vi vill sjunga,

när vi modigt tågar ut.

Vi ej finner stegen tunga,

stridens möda snart är slut.

[Chorus]

Samlas, kämpar, kring standaret!

Samla kraft och gå framåt!

Folk som uti mörker farit,

ljus skall se på livets stråt.

4. När till sist vi segern vunnit,

när vår bävan är förbi,

när vi målets himmel hunnit,

jorden då från strid är fri.

[Chorus]

Då, o salighetens klippa,

världens Frälsare så kär,

fienden vi där skall slippa,

jordens konung stor du är.

Text: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musik: William Clayson, 1840–1887

Helaman 5:12

Psaltaren 62:1–2