Musik
Gud, välsigna denna dag
föregående nästa

98

Gud, välsigna denna dag

Bedjande

1. Gud, välsigna denna dag

med din Ande allt vi lärt.

Hjälp oss lyda städs din lag.

Lär oss, Gud, ditt ord så kärt!

2. I vår ungdoms rena tid

lär oss akta dina bud.

Skänk oss sinnets djupa frid,

bedja vi, o kärleks Gud!

3. Fader, nådefull och god,

i vår strävan kraft oss giv,

i vårt verk förnyat mod,

frid och glädje i vårt liv.

4. Fader, våra fel förlåt,

alltid vid vår sida gå.

Hjälp oss motstå ont försåt,

hjälp oss så din boning nå.

Text: George Manwaring, 1854–1889

Musik: Benjamin Milgrove, 1731–1810, arr. by Ebenezer Beesley, 1840–1906

Psaltaren 119:33–35