Musik
O Gud, som bor där ovan
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

111

O Gud, som bor där ovan

Hängivet

1. O Gud, som bor där ovan i härlighet och makt,

i Jesu namn vi bedja dig helga denna akt.

Nu detta bröd och vatten välsigna, Fader god,

och hjälp oss alltid minnas, hur Jesus led och dog.

2. O stora, helga offer, som mänska ej förstod:

Att rena oss från synder han sargad göt sitt blod!

O, må vi städse minnas hans kval i dödens stund,

och alltid hava Anden att styrka vårt förbund!

3. O se, Guds Son, den Smorde, från Faderns tron steg ned!

I ren och helig kärlek han korsets smärta led.

Han aldrig kom att blända med glans och ärans ljud.

Han kom att hjärtan vända till Fadern och hans bud.

Text: William W. Phelps, 1792–1872. Medtagen i kyrkans första psalmbok 1835.

Musik: Felix Mendelssohn 1809–1847

Läran och förbunden 20:77, 79

Jesaja 53:2–5