Musik
O kärlek, som Guds Son kan ge
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

148

O kärlek, som Guds Son kan ge

Fridsamt

1. O kärlek, som Guds Son kan ge,

som säger: Gud, din vilja ske,

som skänker Guds förlåtelse

Kom, fyll min själ i dag;

kom, fyll min själ i dag.

2. O kärlek, sprungen ur Guds hand,

som evigt knyter släkters band,

som för oss hem till himlens land

Kom, fyll min själ i dag;

kom, fyll min själ i dag.

3. O kärlek, styrk när jag är trött.

O kärlek, gör det bittra sött.

Du många själar pånyttfött

Kom, fyll min själ i dag;

kom, fyll min själ i dag.

4. O Herre, som i helighet

och allmakt hjärtats ängslan vet,

o led mig du i evighet

Kom, fyll min själ i dag;

kom, fyll min själ i dag.

Text och musik: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1969, 1985

Lorin F. Wheelwright. Denna psalm får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

Moroni 7:45–48

Johannes 17:20–23