Musik
Kom, låt oss nu glädjas
föregående nästa

3

Kom, låt oss nu glädjas

Glatt

1. Kom, låt oss nu glädjas i frälsningens tider,

ej mer vi på jorden som främlingar gå.

Vi frukta ej ondskan, som fåfängt blott strider,

för oss ju förlossningens timma skall slå:

Då allt som var lovat de heliga gives,

och ingen dem smärtar, på jorden är fred.

Vår jord är ett blomstrande Eden och Herren

hörs kalla: O, Israel, kom, här inträd!

2. Ej mera vi söndras, men älska varandra,

och fria från ondska i endräkt vi bo,

och medan de gudlösa bävande vandra,

på Frälsarens ankomst och seger vi tro.

Då allt som var lovat de heliga gives,

och ingen dem smärtar, på jorden är fred.

Vår jord är ett blomstrande Eden och Herren

hörs kalla: O, Israel, kom, här inträd!

3. Vi lita i tron på en mäktig Jehova,

som lett oss mot ljus i den yttersta tid.

Då plågan är slut, må vi uppstå och lova

vår Frälsare, kommen med sällhet och frid:

Då allt som var lovat de heliga gives,

med änglar de krönas i himmelens sal,

och Kristus regerar i makt och ett Eden

är jorden, kristallklar och celestial!

Text: William W. Phelps, 1792–1872

Musik: Henry Tucker, ca. 1863

Moses 7:61–67

Trosartiklarna 1:10