Musik
Jesus av Nasaret, Frälsare kär
föregående nästa

112

Jesus av Nasaret, Frälsare kär

Hängivet

1. Jesus av Nasaret, Frälsare kär,

steg ned från himlens tron, led för oss här.

Döden du övervann, upplät din grav.

Fullbordat är ditt verk: Liv du oss gav.

2. Nu av det brutna bröd vi taga må.

Tacksamt till Frälsaren tankarna gå.

Sargad på Golgata för oss du var.

Din kärleks lidande än lever kvar.

3. Vi nu med vattnets kalk lyfter vår själ.

Tack för ditt liv, ditt verk, allt för vårt väl!

Hjälp oss i döden se livets symbol.

Hjälp oss att evigt liv varde vårt mål!

Text och musik: Hugh W. Dougall, 1872–1963

Johannes 6:38–40

Johannes 15:13