Musik
Frälsaren uppstånden är
föregående nästa

131

Frälsaren uppstånden är

Jublande

1. Frälsaren uppstånden är, halleluja!

Jublen, jord och änglars här, halleluja!

Jesus lever, o vad fröjd, halleluja!

Glädjens ljud når himlens höjd, halleluja!

2. Han, vars blod för världen rann, halleluja!

Över graven seger vann, halleluja!

Jordens mörker har nu flytt, halleluja!

Sorg i glädje är förbytt, halleluja!

3. Döden nu besegrad är, halleluja!

Se, han lever, är oss när, halleluja!

Du, o död, din udd har mist, halleluja!

Åter lever Jesus Krist, halleluja!

Text: Charles Wesley, 1707–1788

Musik: Anonym, ur Lyra Davidica, 1708

Matteus 28:5–6

1 Korintierbrevet 15:20, 53–57