Musik
Är du ödmjuk i din svaghet
föregående nästa

76

Är du ödmjuk i din svaghet

Lugnt

1. Är du ödmjuk i din svaghet, så skall Herren Gud dig leda.

Han tar dig ömt i handen och besvarar varje bön.

Är du ödmjuk i din vädjan, så skall Herren dig välsigna.

I trygghet skall du vandra; själens frid skall bli din lön.

2. Är du ödmjuk när du verkar, så skall Herren Gud dig lära

att sprida tröst och kärlek till hans barn på denna jord.

Är du ödmjuk i din längtan efter Herrens stora gåvor,

så lovar han att skänka dig en plats vid rikets bord.

Text och musik: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015.

© 1985 IRI

Läran och förbunden 112:10

Ether 12:27