Musik
Prisa Herren, han är ditt stöd
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

71

Prisa Herren, han är ditt stöd

Jämnt

1. Prisa Herren, han är ditt stöd,

han din börda lättar.

Han skänker i nåd livets vatten och bröd,

han din ande mättar.

Barmhärtig, mild och god

han giver kraft och mod.

Han vandrar vid din sida,

din börda lättar.

2. Prisa Herren, hans bud och lag

rätt vi vilja följa.

Se, han är densamme i går som i dag.

Intet han vill dölja.

All sannings klara ljus

går ut från Herrens hus,

oss för på rätta vägar;

vi honom följa.

Text: Julius Schubring, 1806–1889

Musik: Felix Mendelssohn, 1809–1847

Psaltaren 55:22

Psaltaren 25:3