Musik
Var hälsad, sköna morgonstund
föregående nästa

136

Var hälsad, sköna morgonstund

Hängivet

1. Var hälsad sköna morgonstund,

som av profeters helga mun

är oss bebådad vorden!

Du stora dag, du sälla dag,

på vilken himlens välbehag

ännu besöker jorden!

Unga sjunga

med de gamla, sig församla

jordens böner

kring den störste av dess söner.

2. Guds väsens avbild, och likväl

en mänskoson, på det var själ

må glad till honom lända.

Han kommer, följd av frid och hopp,

de villade att söka opp

och hjälpa de elända.

Värma, närma

till varandra dem som vandra

kärlekslösa

och ur usla brunnar ösa.

3. Han tårar fälla skall som vi,

förstå vår nöd och stå oss bi

med kraften av sin Anda,

förkunna oss sin Faders råd

och sötman av en evig nåd

i sorgekalken blanda,

strida, lida

dödens smärta att vårt hjärta

frid må vinna

och en öppnad himmel finna.

4. Han kommer, till vår frälsning sänd,

och nådens sol, av honom tänd,

skall sig ej mera dölja.

Han själv vår herde vara vill

att vi må höra honom till

och honom efterfölja,

nöjda, höjda

över tiden, och i friden

av hans rike

en gång varda honom like.

Text: Johan Olof Wallin, 1779–1839

Musik: Philipp Nicolai, 1556–1608

Jesaja 7:14

Läran och förbunden 50:44