Musik
Till Jesu namn i lovsång böjd
föregående nästa

119

Till Jesu namn i lovsång böjd

Innerligt

1. Till Jesu namn i lovsång böjd,

nu honom ära giv,

som blödde på Golgatas höjd

och gav för oss sitt liv!

2. Han trädde genom dödens port,

ty frälsning var hans mål.

Han alla bjöd som synd försport

att dricka nådens skål!

3. Oss bröd och vatten minner om

hans syndaoffer stort.

I, Herrens folk, nu vittna om,

vad han för er har gjort!

4. Sjung ära, ära till Guds Son

som frälst oss med sitt blod

och visat oss var vägen finns,

som för till Herren god.

Text: Richard Alldridge, 1815–1896

Musik: Joseph Coslett, 1850–1910

2 Nephi 9:5, 10–12

Moses 4:20–21