Musik
Jesus, min Frälsare
föregående nästa

64

Jesus, min Frälsare

Innerligt

1. Jesus, min Frälsare,

led mig till dig.

Hjälp mig bli ädlare,

led mig till dig.

Tryggt genom stormars brus,

högt över jordens grus,

var du min tröst, mitt ljus,

led mig till dig!

2. Fram genom livets strid,

led mig till dig.

Skänk mig din Andes frid,

led mig till dig.

Styrk mig i ditt förbund,

stöd mig var dag och stund,

var du min klippegrund,

led mig till dig!

3. När synd och sorg mig nå,

led mig till dig.

När tårar kinden två,

led mig till dig.

När lugn och hopp ha flytt,

all fröjd i sorg är bytt,

skänk mig ditt ljus på nytt,

led mig till dig!

4. När dödens steg mig nå,

led mig till dig.

Stilla min fruktan då,

led mig till dig.

Räck mig barmhärtig hand,

led mig med kärleksband

hemåt till ljusets land,

led mig till dig!

Text och musik: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Alma 38:9

Psaltaren 48:14