Musik
Herre, låt vår andakt sluta
föregående nästa

103

Herre, låt vår andakt sluta

Tankfullt

1. Herre, låt vår andakt sluta

med din Andes frid och nåd.

Låt envar din kärlek njuta,

hjälp oss akta dina råd.

Skänk oss kraft då vi förtröttas,

skänk oss mod i livets strid.

Skänk oss kraft då vi förtröttas,

skänk oss mod i livets strid.

2. Nu vi lov och tack dig giva,

för ditt budskap och förbund.

Må ditt ord vår ande liva,

och i varje bröst få rum.

Må vi alltid trogna bliva

detta evangelium.

Må vi alltid trogna bliva

detta evangelium.

Text: John Fawcett, 1740–1817

Musik: Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778

Psaltaren 31:23–24

Läran och förbunden 6:13