Musik
Till minne av vår Frälsare
föregående nästa

123

Till minne av vår Frälsare

Bedjande

1. Till minne av vår Frälsare

församlas vi i denna stund.

Han blödde i Getsemane

för varje själ på jordens rund.

2. Vår Herre dog på Golgata.

Han villigt korsets kval utstod.

Vi tänker på hans milda ord:

”Din vilja ske, o, Fader god.”

3. I vördnad för hans dyra blod

blir vattnet till en sann symbol.

I kärlek och med gränslöst mod

uppnådde han sitt frälsningsmål.

4. Giv oss i dag ditt sakrament

som helgar själen och ger frid.

Den tacksamhet som här vi känt

skall följa oss i evig tid.

Text: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Musik: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Läran och förbunden 20:75

Läran och förbunden 19:18–19