Musik
Vi till avsked sjunga
föregående nästa

105

Vi till avsked sjunga

Vördnadsfullt

1. Vi till avsked sjunga

hymn av tack och pris.

Glädjefullt vår tunga

lovar Fadern vis.

För hans gåvor goda,

skydd och hjälp var stund,

låt vår lovsång ljuda

denna andaktsstund.

2. Loven Gud som vänder

allt vårt ve till väl,

kraft och nåd oss sänder,

tröst åt ängslig själ.

Låt vår sång hembära

tacksamhet så ren.

Gud, vår Gud, all ära

värdig är allen.

3. Du som oss förlossat,

skänkt oss nådens dag,

dödens boja krossat,

nu vårt lov mottag.

Oss din kraft förläna,

du vår svaghet vet.

Herre, hjälp oss tjäna

dig i trofasthet.

Text: George Manwaring, 1854–1889

Musik: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Psaltaren 147:1

Alma 26:8