Musik
Gläd dig, o jord
föregående nästa

139

Gläd dig, o jord

Jublande

1. Gläd dig, o jord, han komma skall,

din Konung ära ske!

Låt änglars kör och världen all

sitt lov vår Konung ge,

sitt lov vår Konung ge,

sitt lov, sitt lov vår Konung ge!

2. Gläd dig, o jord, vid årens gång;

Guds Son dig kärlek lär!

Stäm upp, Guds folk, till jubel sång:

Vår jord ett Sion är!

Vår jord ett Sion är,

vår jord, vår jord ett Sion är!

3. Från synd och sorg vår jord är fri,

och berg och dal och flod

i paradis och harmoni

tillbedja Herren god,

tillbedja Herren god,

tillbedja, tillbedja Herren god!

4. Gläd dig, o gläd dig Israel,

o, se din Konung här,

i Sions land i trygghet bo.

Vår jord hans rike är,

vår jord hans rike är,

vår jord, vår jord hans rike är!

Text: Isaac Watts, 1674–1748, ändr. William W. Phelps, 1792–1872

Musik: Georg F. Händel, 1685–1759, arr. Lowell Mason, 1792–1872

Alma 5:50

Psaltaren 97:1

Psaltaren 98:4–9