Musik
Guds väg i dunkel ofta går
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

175

Guds väg i dunkel ofta går

Värdigt

1. Guds väg i dunkel ofta går

men för till källan klar.

I havens djup vi se hans spår,

på stormens sky han far.

2. Hans vilja är vårt väl; ett ljus

i nattens djup han är;

en molnstod, som från

jordens grus oss för till himlens sfär.

3. Guds folk, med mod omgärda dig,

det moln du fruktar mest

blott döljer kärlek innerlig,

dess flod en glädjefest.

4. O mänska, klandra icke Gud,

då dagen mörk sig ter.

Se, bakom tuktans stränga bud

mjukt fadersblicken ler.

Text: William Cowper, 1731–1800

Musik: William B. Bradbury, 1816–1868

Psaltaren 107:23–31

Romarbrevet 8:28