Musik
Tack, Gud, att profeter du sänder
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

10

Tack, Gud, att profeter du sänder

Glatt

1. Tack, Gud, att profeter du sänder,

som leda oss fram i ditt ljus,

för sanningens facklor du tänder

att upplysa livsstigens grus.

Vi tacka för varje förläning

du skänkt i din mildhet, o Gud.

Vi tjäna din sak i förening

och älska att lyda ditt bud.

2. När mörker och stormväder råda,

som hotande störa vår ro,

i hoppet dock solsken vi skåda,

att räddning är nära vi tro.

Vi veta oss Gud skall beskärma,

i dagar som flytt vi det sett.

De onda som Sion förnärma

ha själva sitt öde berett.

3. Guds godhet och kärlek vi lova,

vi prisa hans namn natt och dag.

Vi få evangeliets gåva

och följa dess eviga lag.

Så framåt i hoppet det fasta

de ädla och trogna nu gå,

men de som Guds budskap förkasta

ej nånsin hans sällhet uppnå.

Text: William Fowler, 1830–1865

Musik: Caroline Sheridan Norton, 1808–ca 1877

Läran och förbunden 21:1–5

Mosiah 2:41