Musik
O visdom stor, o kärleks nåd
föregående nästa

124

O visdom stor, o kärleks nåd

Lugnt

1. O visdom stor, o kärleks nåd:

Vår Gud oss frälsning bjöd,

och Herren kom från himlens råd

att lida korsets död.

2. Han hånad, pinad, korsfäst var –

en syndfri offergärd.

Han villigt korsets börda bar

att frälsa fallen värld.

3. ”Din vilja ske”, städs löd hans ord.

All ära så han vann.

I allt han lydig var på jord.

Dess Konung nu är han.

4. Vi äta brutna brödet här

och minnas smärtans stig,

och kalkens vatten vittne bär:

O Gud, jag tror på dig!

Text: Eliza R. Snow, 1804–1887

Musik: Thomas McIntyre, 1833–1914

Moses 4:1–2

Alma 42:14–15