Musik
Vi älskar, Gud, ditt hus
föregående nästa

187

Vi älskar, Gud, ditt hus

Vördnadsfullt

1. Vi älskar, Gud, ditt hus,

dess helga frid och ord;

dess glädje, endräkt, ljus

ej mäts på denna jord.

2. När där i ödmjuk bön

din skara samlad är,

du giver himmelsk lön,

då du, o Gud, är när.

3. Vi älskar livets ord,

som skänker tröst och frid,

vår glädje här på jord,

vår kraft i livets strid.

Text: William Bullock, 1797–1874

Musik: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 IRI

Psaltaren 26:8

Läran och förbunden 84:43–44