Musik
Nu Sions fana höjen
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

168

Nu Sions fana höjen

Livligt

1. Nu Sions fana höjen, att alla den kan se.

Vid dopets port ej dröjen, Guds vilja makt nedslå.

Om hela världen rämnar, och livets storm är svår,

den tryggt åt Gud sig lämnar som på hans vägar går.

2. I kamp mot mörkrets ränker nu ljusets härar gå.

Ty Sions konung tänker den onda makt nedslå.

Snart himlens Gud anländer i härlighet och makt;

och folk från fjärran länder nedfalla som han sagt.

3. Då sorg och nöd ej råda; var trofas lönen får.

All världen får beskåda att Sion upphöjt står.

Ty Kristus då skall trona, vår vän och Herre kär,

och skänka livets krona till dem som kämpat här.

Text: William W. Phelps, 1792–1872

Musik: C. Becker

Läran och förbunden 64:41–43

Jesaja 24:14–16, 23