Musik
En herde god mig Herren är
föregående nästa

68

En herde god mig Herren är

Milt

1. En herde god mig Herren är,

den äng är grön som han beskär.

Han skänker kärlek, nåd och frid,

han leder mig till evig tid.

Han är mig när var dag och stund,

han vakar troget under nattens blund.

2. När matt jag går i okänt land

och törstar uti öknens sand,

han leder mig till bördig dal,

till vila vid en källa sval,

där friden bor, där bäckens gång

den lugna dalen gläder med sin sång.

Text: Joseph Addison, 1672–1719

Musik: Dmitrij Bortnjanskij, 1751–1825

Psaltaren 23

Jesaja 40:11