Musik
Höj en tacksam lovsångs ljud
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

13

Höj en tacksam lovsångs ljud

Kraftfullt

1. Höj en tacksam lovsångs ljud

för profeten sänd av Gud.

Åter får vi Herrens ord,

nu som fordom på vår jord.

När en värld i mörker låg,

han Guds väg och vilja såg,

och han hörde Herren kär:

”Skördetiden kommen är!”

2. Herrens ängel kom från Gud,

klädd i härlig ljusets skrud!

Prästadömets kraft och makt

blev till jorden åter bragt.

Joseph Herrens redskap var

att förkunna sanning klar,

blott de ord som människan

liv och frälsning giva kan.

3. Livets väg är ren och ljus,

då vi går mot Faderns hus.

Herrens folk, stäm upp och sjung,

jubla till er Gud och Kung!

Tusen år då mörkrets här

bunden och besegrad är,

Sion skänker ro och frid,

ljus och kraft till evig tid.

Text: William W. Phelps, 1792–1872 Medtagen i kyrkans första psalmbok 1835.

Musik: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Läran och förbunden 135:3

Moses 7:62, 67