Musik
Synes vägen dig lång
föregående nästa

74

Synes vägen dig lång

Milt

1. Synes vägen dig lång, är den stenig och trång,

ger dig tistel och törne besvär?

Har du tröttnat att gå, är du modfälld också?

Var dock orädd – till målet det bär.

2. Är ditt hjärta beklämt, har till vemod det stämt

din tanke och nedtyngda själ?

Var dock modig och glad, Gud dig hjälper åstad,

snart du målet skall nå – allt är väl.

3. Tynger smärta ditt bröst, kväver gråten din röst?

Snart du gläds uti hjärta och sinn.

Se, det strålande land vid en blomstrande strand,

tag hans hand och med honom gå in!

Text: Joseph Fielding Smith, 1876–1972

Musik: George D. Pyper, 1860–1943

Alma 36:3

Hebreerbrevet 12:1–3