Musik
Andaktsfullt ditt huvud böj
föregående nästa

115

Andaktsfullt ditt huvud böj

Vördnadsfullt

1. Andaktsfullt ditt huvud böj,

i ditt hjärta bönen höj.

Tänk på mig, förlösta själ,

jag har ömmat för ditt väl.

När på Golgata jag dog,

korsets död jag villigt tog,

lydig till min Faders kall,

sänd att frälsa världen all.

2. Brödet, som välsignas här,

min lekamens emblem är.

Vattnets kalk, så ren och god,

vittnar om mitt helga blod.

Minnes du vad jag har gjort

för att öppna himlens port?

Jag har vandrat korsets stig

för att frälsa även dig!

3. O, förlåt all oförrätt,

mellan Gud och dig jag trätt.

Såsom du förlåten är,

så förlåt din nästa här.

Icke döm din broders grand,

domen är i Faderns hand!

Nåd och frid skall bli din lön,

när du håller tyst din bön.

4. Helgad var i denna stund,

gör med mig ett nytt förbund.

Drick av livets vatten än,

dig jag älskat som en vän.

O, var lydig, vaka bed!

Gläd dig och till strid dig red!

Om du trofast är till mig,

aldrig jag förglömmer dig.

Text: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musik: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Läran och förbunden 45:3–5

Läran och förbunden 19:16–19