Musik
Led mig till det liv som varar
föregående nästa

17

Led mig till det liv som varar

Värdigt

1. Led mig till det liv som varar:

Evigt liv jag söka må,

som ditt sanningsord förklarar:

Skänk mig kraft att framåt gå.

2. Herre, hjälp mig ödmjukt leva,

tjäna dig i trofasthet.

Lys mig att jag ej må treva,

styrk mig i min bräcklighet.

3. Hjälp mig att min lärdom öka,

du som hjärtats böner hör.

Hjälp mig tro och kunskap söka,

som till evig glädje för.

Text: John A. Widtsoe, 1872–1952. © 1948 IRI

Musik: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Psaltaren 143:10

Läran och förbunden 42:61