Musik
Hemmet blir som himmelen
föregående nästa

189

Hemmet blir som himmelen

Glatt

1. Hemmet blir som himmelen när kärleken är där.

Hemmet blir välsignat då av Frälsaren så kär.

Frid och lycka, hopp och tro,

trygghet, kärlek, lugn och ro

gör vårt hem till himlens spegel och där vill vi bo.

2. Varje vecka samlas vi tillsammans som familj,

tjänar Gud med bön och sång och lär oss det han vill.

Barnen känner aktning stor.

Vägen visar far och mor,

vägen till vår Faders rike, där de trogna bor.

3. Bönerna vi håller där når dagligen vår Gud.

Studier av skriftens ord ger kunskap om hans bud.

Fader, vi vill tacka dig

för din kärlek innerlig.

Led oss till ditt himmelrike; led oss hem till dig.

Text: Carolyn Hamilton Klopfer, f. 1936. © 1985 IRI

Musik: W. Herbert Klopfer, f. 1936. © 1985 IRI

Efesierbrevet 6:1–4

Mosiah 4:13–15