Musik
Räkna Guds gåvor
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

167

Räkna Guds gåvor

Glatt

1. När i livets stormar hårt du prövas här,

och du modlös tror, att allt förlorat är,

räkna då Guds gåvor, nämn dem en och en,

se, vad Gud dig givit och dig giver än.

[Chorus]

Se Guds gåvor, nämn dem en och en.

Se Guds gåvor och hans godhet känn.

Se Guds gåvor, nämn dem en och en.

Se, vad Gud dig givit och dig giver än.

2. Är din börda tung, där du bekymrad går?

Tynges du av korset och syns vägen svår?

Räkna då Guds gåvor varje morgon ny,

låt din själ i tacksam bön till Herren fly.

[Chorus]

Se Guds gåvor, nämn dem en och en.

Se Guds gåvor och hans godhet känn.

Se Guds gåvor, nämn dem en och en.

Se, vad Gud dig givit och dig giver än.

3. Sök ej världens skatter, ty din egen lön

blir en skatt i himlen, mera rik och skön.

Räkna då Guds gåvor; inga pengar kan

köpa hjärtats frid och himlens glädje sann.

[Chorus]

Se Guds gåvor, nämn dem en och en.

Se Guds gåvor och hans godhet känn.

Se Guds gåvor, nämn dem en och en.

Se, vad Gud dig givit och dig giver än.

4. Tröttas du i striden, står du nedstämd kvar?

Tappa inte modet, Herren all makt har.

Räkna då Guds gåvor, änglar vet din nöd,

och de skall dig alltid giva kraft och stöd.

[Chorus]

Se Guds gåvor, nämn dem en och en.

Se Guds gåvor och hans godhet känn.

Se Guds gåvor, nämn dem en och en.

Se, vad Gud dig givit och dig giver än.

Text: Johnson Oatman jr, 1856–1922

Musik: Edwin O. Excell, 1851–1921

Läran och förbunden 78:17–19

Alma 34:38