Musik
O må min själ i bön dig nå
föregående nästa

205

O må min själ i bön dig nå

Innerligt

1. O må min själ i bön dig nå trots världens larm och strid.

Befria mig från rädslans ok, o skänk mitt hjärta frid.

2. Välsigna mig i bönens stund att jag i hjärtat hör

din Andes stilla, tysta röst som själens djup berör.

3. Så led mig tryggt i Andens ljus, min bön är innerlig.

Jag söka skall din vilja blott och vandra på din stig.

4. Min oro stilla Herre kär, din rena kärlek giv.

O må min själ i bön dig nå, o skänk mitt hjärta frid.

Text och musik: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987

© 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright. Denna psalm får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

Alma 37:36–37

Läran och förbunden 19:23, 38