Musik
Kom, följen mig
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

79

Kom, följen mig

Ödmjukt

1. ”Kom, följen mig”, så orden löd;

Frälsaren dem oss alla bjöd,

att vi i renhet vandra må

uti hans spår och nåd undfå.

2. ”Kom, följen mig!” Med enkla ord

gavs frälsningsplanen till vår jord.

Han som är sanning, liv och ljus

leder oss hem till Faderns hus.

3. Är det väl nog, att vi förstå,

att här vi honom följa få,

medan vi kämpa, sträva, tro?

Nej, vi hos Fadern skola bo.

4. Eviga riken, liv och makt

vi skola ärva, har han sagt,

om vi blott gå på sannings stig,

om vi blott lyda: ”Följen mig.”

Text: John Nicholson, 1839–1909

Musik: Samuel McBurney, f. 1847

Matteus 4:19

2 Nephi 31:10–21