Musik
Han lever, Fader vår
föregående nästa

197

Han lever, Fader vår

Milt

1. Han lever, Fader vår, och älskar alla små.

Ty Anden viskar det till mig och säger det är så,

och säger det är så.

2. Jag följa vill hans plan och vara god och sann.

Och Anden viskar så till mig och säger att jag kan,

och säger att jag kan.

Vid framförande på orgel används endast manualer (ej pedaler).

Text och musik: Reid N. Nibley, f. 1923. © 1969 IRI

Moroni 10:5

Abraham 3:22–28