Musik
Starka som bergen i Norden
föregående nästa

177

Starka som bergen i Norden

Beslutsamt

1. Starka som bergen i Norden,

modigt och fast vi stå.

Våra fäder klippan grundat

att vi Herrens väg må gå.

På dygdens och ärans klippa

vi tro på den sanna Gud.

Det baneret taga vi med oss:

Vi lyda vill hans bud.

[Chorus]

Hör hur skogar mäktigt susa:

Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

Älv och sjö och strömmar brusa:

Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

Höjen vår vajande fana,

vi gryningen skola nå.

O, ungdom av ädel härkomst:

Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

2. Palatset på klippan vi grundat,

vi bygga det till vår Gud.

Och genom vackra salar

vi höja vår lovsångs ljud.

Den arvedel han skänkt oss

mer än dyraste guld är värd.

I kärlek, hälsa och lycka

vi se en evig värld.

[Chorus]

Hör hur skogar mäktigt susa:

Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

Älv och sjö och strömmar brusa:

Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

Höjen vår vajande fana,

vi gryningen skola nå.

O, ungdom av ädel härkomst:

Framåt gå, framåt gå, framåt gå.

Text: Ruth May Fox, 1853–1958. © 1948 IRI

Musik: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI

1 Nephi 2:10

Alma 57:27