Musik
Frid ger Guds evangelium
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

26

Frid ger Guds evangelium

Hängivet

1. Frid ger Guds evangelium

den sanningssökande.

Dess ljus förklarar tid och rum:

Vi livets mening se.

2. Buden och läran vittnar om

en Faders milda hand,

de talar om den kärlek som

oss för till himlens land.

3. Fördomar flyr för sannings makt,

och ljus skall mot oss le.

De mänskobud som mörker bragt

skall världen mer ej se.

Text: Mary Ann Morton, 1826–1897

Musik: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI

Psaltaren 119:165

Psaltaren 119:97–104