Musik
Familjer kan vara tillsammans för evigt
föregående

208

Familjer kan vara tillsammans för evigt

Glatt

1. Jag är så glad för min familj,

som mig kärast är på jord.

Vi vill tillsammans bo för evigt hos vår Fader god.

[Chorus]

Att vår familj hör samman för evigt,

det är vår Faders plan.

I templet vi beseglas till var släkting kär,

om vi gör vårt allra bästa här.

Ja, om vi gör vårt bästa här.

2. Tidigt vill jag bereda mig

att till Herrens tempel gå,

vigas för tid och evighet och till Guds rike nå.

[Chorus]

Att vår familj hör samman för evigt,

det är vår Faders plan.

I templet vi beseglas till var släkting kär,

om vi gör vårt allra bästa här.

Ja, om vi gör vårt bästa här.

Text: Ruth M. Gardner, 1927–1999. © 1980 IRI

Musik: Vanja Y. Watkins, f. 1938. © 1980 IRI

Läran och förbunden 138:47–48

Alma 37:35