Musik
Gör rätt val
föregående nästa

162

Gör rätt val

Glatt

1. Gör rätt val på din vandring genom livet.

I allt rätt Guds ande leder dig,

och dess ljus skall dig alltid bliva givet,

när du vill gå den rätta stig.

[Chorus]

Gör rätt val! Gör rätt val!

Med visdom välj den väg du går.

I dess ljus gör rätt val!

Då Guds välsignelse du får.

2. Gör rätt val! Då du väljer blott det rätta,

segrar du i frestelsernas stund.

Herden god skall din levnads börda lätta,

leda dig tryggt på säker grund.

[Chorus]

Gör rätt val! Gör rätt val!

Med visdom välj den väg du går.

I dess ljus gör rätt val!

Då Guds välsignelse du får.

3. Gör rätt val! Sök att bedja och att vaka,

himmelsk frid ditt hjärta då skall få.

Kärlek ge, så får du det tillbaka,

att du Guds himmel finna må.

[Chorus]

Gör rätt val! Gör rätt val!

Med visdom välj den väg du går.

I dess ljus gör rätt val!

Då Guds välsignelse du får.

Text: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musik: Henry A. Tuckett, 1852–1918

Moroni 7:16–17

2 Nephi 2:27–28