Musik
O min Fader
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

190

O min Fader

Innerligt

1. O min Fader, du som tronar

i din boning ovan skyn!

När får jag din närhet njuta

och ånyo se din syn?

Från din helga himlaboning

anden har i tiden gått,

i min första späda barndom,

där din ömma vård jag fått.

2. I en avsikt vis och härlig

har du mig på jorden satt,

himmelsk börd och släkt och vänner,

allt är gömt i glömskans natt.

Mången gång en hemlig tanke

viskat: ”Du är främling här.”

Och jag känner, att jag vandrat

från en överjordisk sfär.

3. Dig jag lärt att kalla Fader

genom Anden från dig sänd,

men förr’n kunskapsnyckeln skänktes,

grunden härtill var ej känd.

Icke är det fäder endast

uti himlen! Hör det svar

som förnuft och sanning giva:

”Där du ock en Moder har.”

4. När min svaga hydda

lägges ned i jordens kalla grus,

Fader, Moder, låt mig möta

eder i ert kungahus!

När till sist jag har fulländat

det vartill jag sändes ner,

låt med ömsesidig vilja

mig få komma hem till er.

Text: Eliza R. Snow, 1804–1887

Musik: James McGranahan, 1840–1907

Romarbrevet 8:16–17

Apostlagärningarna 17:28–29 (22–31)