Musik
Ta vara på var timma
föregående nästa

156

Ta vara på var timma

Lätt

1. Ta vara på var timma,

den snabbt skall hasta bort.

När solen skiner, verka,

ty livet är så kort.

Vi kan ej tvinga solen

att stanna hos oss här,

ej heller bjuda skuggan

att ej oss vara när.

2. De hastigt svunna dagar

vi aldrig få igen.

Ta stunderna till vara,

tillfället ilar hän.

Och tiden flyr på vingar,

om ej vi passa på,

ty som en dag är livet,

av Gud det skapats så.

3. Som vintermörkret följer

den ljusa sommartid,

så glädjen kan försvinna,

vändas i sorg och strid.

Så varför då ej sträva

att vara till behag,

och leva rent och dygdigt

och helga varje dag?

4. Ta vara på var timma,

då skall du säker stå.

Var flitig i din gärning,

lyckan du då skall nå.

Var ärlig i ditt hjärta,

låt klokhet leda dig.

Dig då Guds Ande hjälper

att vandra på hans stig.

Text och musik: Robert B. Baird, 1855–1916

Alma 34:32–33

Psaltaren 119:60