Musik
Vi alltid ber för dig
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

12

Vi alltid ber för dig

Innerligt

1. Vi alltid ber för dig, käre profet,

att Herren leder dig i allt du vet.

Om under årens gång sorger du ser,

klarhetens varma ljus dock från dig ler.

Klarhetens varma ljus dock från dig ler.

2. Vi alltid ber för dig, ber för ditt väl.

Må Herren hjälpa dig, styrka din själ.

Skänk oss din vishets råd var dag som går.

Renhet och ljus skall då följa vårt spår.

Renhet och ljus skall då följa vårt spår.

3. Vi alltid ber för dig, du är oss kär.

Gud, som på barnet hör, städs är dig när.

Allt som är rent och gott han skänka vill.

Allt som han giver hör Guds rike till.

Allt som han giver hör Guds rike till.

Text och musik: H. A. Tuckett, 1852–1918, bearbetad av

Evan Stephens, 1854–1930

Läran och förbunden 107:22